Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Ngày 21-11, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã khảo sát công tác tuyên giáo tại tỉnh tỉnh Thái Nguyên. Làm việc với Đoàn có các đồng chí: Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện xây dựng và phát triển toàn diện, đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó nổi bật là: Kinh tế - xã hội phát triển, nội bộ đoàn kết, chính trị ổn định, an ninh trật tự được giữ vững, không có tụ tập đông người ... Kết quả này có sự đóng góp rất lớn của công tác tuyên giáo. 

Cụ thể, ngành Tuyên giáo tỉnh đã chủ động, tích cực, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác tuyên giáo đề ra, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức thực hiện; phối hợp tốt với các ngành, đơn vị, địa phương tập trung triển khai nhiệm vụ và định hướng, chỉ đạo các nội dung hoạt động tuyên giáo. Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đã được đổi mới, nâng cao chất lượng và đảm bảo theo kế hoạch. Bên cạnh đó, công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội ngày càng nâng cao về chất lượng, góp phần định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Về nhiệm vụ năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; củng cố tổ chức bộ máy, quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo...

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Mạnh Hùng đã đánh giá cao công tác tuyên giáo của tỉnh, nhất là việc định hướng, hướng dẫn và giám sát, nắm tình hình thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa giáo của Đảng bộ tỉnh...  Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo cần phối hợp chặt chẽ hơn với MTTQ và tổ chức đoàn thể các cấp, các cơ quan truyền thông để hợp sức trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận; tiếp tục xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên do Ban Tuyên giáo làm nòng cốt; tăng cường đối thoại với Nhân dân để nắm bắt được tình hình tư tưởng, đặc biệt là các điểm nóng, để dự báo được các vấn đề phát sinh, từ đó tham mưu với tỉnh giải quyết kịp thời.

http://www.baothainguyen.org.vn/tin-tuc/chinh-tri/can-hop-suc-trong-cong-tac-tuyen-truyen-dinh-huong-du-luan-267493-97.html
Các tin khác: