Đảm bảo kết nối và vận hành mạng truyền số liệu chuyên dùng

Cập nhật ngày: 21/03/2023 10:39 (Lượt xem: 970)
Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã nỗ lực đảm bảo kết nối và vận hành mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) cấp II tới toàn bộ hệ thống cơ quan Đảng, Nhà nước 4 cấp hành chính trong tỉnh. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc chỉ đạo, điều hành thông suốt, nhanh chóng, đảm bảo an toàn từ Trung ương tới tỉnh, cấp huyện và xã trên môi trường mạng.

Cán bộ UBND TP. Sông Công hỗ trợ người dân sử dụng thiết bị lấy số thứ tự hoạt động trên nền tảng mạng truyền số liệu chuyên dùng.

Mạng TSLCD cấp II là hạ tầng truyền dẫn, kết nối các hệ thống thông tin Chính phủ điện tử; liên thông, chia sẻ dữ liệu được phân cấp cho các cơ quan Đảng và Nhà nước cấp tỉnh. Đây là mạng dùng riêng có tính an toàn, bảo mật, tốc độ cao, với dung lượng lớn, không bị ngắt quãng, đáp ứng sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo tỉnh tới các địa phương trong mọi điều kiện thời tiết, thời gian. Qua đó bảo đảm vận hành các ứng dụng phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và vận hành đô thị thông minh, thay thế các mạng công cộng, đường truyền thương mại đã sử dụng trước đây.

Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Cục Bưu điện Trung ương (Bộ TTTT), Sở TTTT Thái Nguyên đã làm tốt nhiệm vụ đầu mối triển khai mạng TSLCD, giúp các cơ quan, đơn vị ứng dụng hiệu quả. Sở cũng kết hợp với Cục Bưu điện Trung ương triển khai hệ thống giám sát, đánh giá để đảm bảo chất lượng băng thông, đường truyền. Từ đó, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Một trong những hiệu quả nổi bật nhất là việc ứng dụng vào triển khai hội nghị truyền hình trực tuyến liên thông 4 cấp từ Trung ương, tỉnh, huyện, xã. Sở TTTT đã phối hợp với các đơn vị bố trí phòng họp trực tuyến bảo đảm điều kiện kỹ thuật; bố trí lắp đặt thiết bị đảm bảo thích ứng với hạ tầng công nghệ thông tin hiện có của tỉnh; kết nối thông suốt 4 cấp để các thành viên dự hội nghị tiếp nhận rõ ràng về âm thanh, hình ảnh, thông tin.

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến trên địa bàn tỉnh thời gian qua được đánh giá hoạt động ổn định, chất lượng tốt. Hệ thống đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, và hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở.

Ông Đỗ Trọng Lư, Chủ tịch UBND xã Bá Xuyên (TP. Sông Công), thông tin: Thời gian qua, xã Bá Xuyên đã sử dụng hiệu quả hệ thống phòng họp truyền hình trực tuyến trên hạ tầng mạng TSLCD chuyên dùng cấp II. Các cuộc họp trực tuyến triển khai từ cấp Trung ương, tỉnh, cấp thành phố đều được kết nối ngay tại phòng họp trực tuyến của xã. Nội dung cuộc họp được truyền đạt, tiếp nhận rất rõ ràng, an toàn và được cán bộ, công chức, đảng viên hưởng ứng.

Bên cạnh hội nghị truyền hình trực tuyến, các cơ quan, đơn vị cũng triển khai hiệu quả dịch vụ gửi - nhận văn bản điện tử xác thực, web, truyền dữ liệu trên hệ thống. Cùng với đó, khai thác mạng TSLCD để triển khai hiệu quả, bảo đảm an toàn nhiều hệ thống nghiệp vụ như: hệ thống một cửa; hệ thống quản lý hồ sơ công việc; hệ thống quản lý khai thác hồ sơ công chức, viên chức, cổng thông tin điện tử…

Ông Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở TTTT Thái Nguyên, cho biết: Nhận thức được vai trò quan trọng của mạng TSLCD, Sở đã nỗ lực đảm bảo kết nối và vận hành mạng TSLCD cấp II tới toàn hệ thống cơ quan Đảng, Nhà nước 4 cấp hành chính trong tỉnh. Đến nay, mạng TSLCD của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã có hạ tầng truyền dẫn ổn định, an toàn dựa trên các nguyên tắc: Thống nhất trong tổ chức, quản lý, kết nối và bảo đảm an toàn thông tin; bảo đảm chất lượng, bảo mật; trao đổi, chia sẻ dữ liệu và ứng dụng giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước; giám sát, kiểm soát tập trung...

Đến nay, mạng TSLCD của tỉnh đã kết nối thông suốt đến 100% các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; kết nối, giám sát mạng TSLCD đối với 36 kênh cấp tỉnh, huyện và 178/178 kênh cấp xã, phường.

Qua đó, đảm bảo khả năng truy cập cũng như sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu an toàn giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh tới các địa phương trong tiến trình xây dựng chính quyền điện tử, vận hành đô thị thông minh, chuyển đổi số…

https://baothainguyen.vn/thoi-su-trong-tinh/cai-cach-hanh-chinh/202303/dam-bao-ket-noi-va-van-hanh-mang-truyen-so-lieu-chuyen-dung-5b41fe0/
Các tin khác: