Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Ngày 11-10, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác cải cách hành chính tại huyện Phú Lương.

Đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác cải cách hành chính tại huyện Phú Lương.

 

Thời gian qua, công tác CCHC của huyện Phú Lương được tiến hành tương đối đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền. Hiện nay, huyện đã phê duyệt danh mục các lĩnh vực và các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, theo đó có 133 thủ tục thuộc 13 lĩnh vực được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đã được huyện thực hiện theo cơ chế này.

Việc công khai các thủ tục hành chính được thực hiện đầy đủ 100% tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả bằng 2 hình thức là công khai trên hệ thống màn hình điện tử và công khai bằng bản giấy theo từng lĩnh vực. Bộ máy làm việc được củng cố, kiện toàn, hoạt động có nề nếp, hiệu quả, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên…

Tại buổi giám sát, các thành viên trong Đoàn đã trao đổi, làm rõ một số nội dung về: Kiểm soát việc ban hành mới các thủ tục hành chính; kết quả đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; vấn đề niêm yết các thủ tục hành chính…

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Mai Thị Thúy Nga ghi nhận những kết quả huyện Phú Lương đã đạt được trong công tác CCHC, đồng thời đề nghị huyện tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn…

Theo Báo Thái Nguyên điện tử
Các tin khác: