Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Cập nhật ngày: 21/11/2019 02:58
Ba năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (TW4- khóa Xii), Đảng bộ huyện Phú lương đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Qua đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ…

Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lương giám sát kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) tại Đảng bộ xã Phấn Mễ.

 

Đối với Đảng bộ xã Phú Đô, ông Phạm Hữu Hoàn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Thực hiện Nghị quyết TW4, Đảng ủy xã đã chỉ đạo, tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình các tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý hàng năm, gắn với nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy báo cáo kết quả kiểm điểm với Ban Chấp hành Đảng bộ xã, các bí thư chi bộ. Trên cơ sở đó, đề ra biện pháp khắc phục, sửa chữa, đặc biệt là đội ngũ cán bộ làm ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Ban Thường vụ Đảng ủy xã yêu cầu cán bộ lãnh đạo và đoàn thể xã được phân công phụ trách chi bộ phải thường xuyên bám nắm địa bàn, nắm bắt dư luận của nhân dân nhất là nội dung về thực hiện chế độ chính sách, xây dựng kết cấu hạ tầng, rà soát hộ nghèo... nhằm có giải pháp kịp thời giải quyết những bức xúc của nhân dân.

Đảng bộ xã cũng chú trọng công tác KTGS việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Trong 3 năm, Đảng uỷ xã và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ đã tổ chức 12 cuộc KTGS toàn diện 30/30 chi bộ về việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó có nội dung về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết TW4. Qua đó, đã xử lý kỷ luật 7 đảng viên vi phạm bằng các hình thức: Khiển trách 5, cảnh cáo 1 và khai trừ 1 đảng viên. 

Tại xã Phấn Mễ, cùng với việc chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4, Đảng bộ xã luôn quan tâm đến công tác KTGS, nhắc nhở, uốn nắn kịp thời những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, để các tập thể, cá nhân có phương hướng khắc phục. Đối chiếu với nhóm biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, Đảng bộ nhận thấy còn có đảng viên giảm sút, ý thức tu dưỡng và rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức và lối sống, dẫn đến vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước. Một số cấp ủy còn thiếu quyết liệt trong công tác chỉ đạo và điều hành, việc lãnh đạo, chỉ đạo còn lúng túng, chậm đề ra các biện pháp tháo gỡ, thiếu sự chủ động trong công tác KTGS, nắm bắt tình hình chưa kịp thời để xảy ra một số vi phạm ở: Lĩnh vực quản lý đất đai; làm đường giao thông nông thôn. Qua kiểm điểm, từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ đã nghiêm khắc xử lý kỷ luật 18 đảng viên, ở mức cảnh cáo 2, khiển trách 4, đề nghị xóa tên 2 đảng viên. 

Ông Lý Quảng Nam, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm túc công tác KTGS, trong việc xử lý kỷ luật Đảng đối với các đảng viên vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo thẩm quyền. Hầu hết các cán bộ, đảng viên sau khi bị xử lý kỷ luật đều nhận rõ những sai phạm và có kế hoạch sửa chữa, khắc phục kịp thời. Tập thể lãnh đạo Đảng bộ xã cũng nhận thức rõ, việc thực hiện Nghị quyết TW4 đã góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Kết quả, năm 2017, toàn Đảng bộ có 24/30 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (đạt 80%), 99,1% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; năm 2018, kết quả xếp loại tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ vượt kế hoạch: 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên là 99,7%. Năm 2017, Đảng bộ xã chỉ ở mức hoàn thành nhiệm vụ; năm 2018, được Huyện ủy đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Không riêng Đảng bộ xã Phấn Mễ, Phú Đô, mà ở các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ huyện Phú Lương, công tác KTGS, kỷ luật trong Đảng đều được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Theo đó, các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ cấp huyện, xã phụ trách các chi bộ, đảng bộ thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và các vấn đề nổi cộm phát sinh lên cấp trên để kịp thời có những giải pháp tích cực nhằm giải quyết dứt điểm, không để xảy ra bức xúc, đơn thư gây mất ổn định về an ninh trật tự trên địa bàn. Thống kê từ 2016 đến tháng 10-2019, Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 15 cuộc đối với 63 tổ chức đảng; đảng ủy cơ sở kiểm tra 30 cuộc đối với 205 tổ chức đảng; Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy và cơ sở kiểm tra 86 cuộc đối với 192 tổ chức đảng và 8 đảng viên; ủy ban kiểm tra 2 cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 11 tổ chức đảng và 13 đảng viên. Cấp ủy các cấp đã giám sát chuyên đề 20 cuộc đối với 57 tổ chức đảng. 

Qua các cuộc KTGS, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lương nhận thấy, vẫn còn có cán bộ, đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống dẫn đến vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước. Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở còn thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; việc lãnh đạo, chỉ đạo những vấn đề mới phát sinh còn lúng túng, chậm đề ra biện pháp tháo gỡ. Từ năm 2017 đến tháng 9-2019, toàn Đảng bộ huyện đã thi hành kỷ luật đối với 53 đảng viên (44 khiển trách, 9 cảnh cáo), cách chức 1 , thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng (khiển trách), xóa tên và khai trừ Đảng đối với 53 trường hợp, góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng… 

http://www.baothainguyen.org.vn/tin-tuc/xay-dung-dang/gop-phan-xay-dung-chinh-don-dang-267485-46243.html
Các tin khác: