Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Ngày 5-7, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chủ trì cuộc họp tiếp thu các ý kiến đối với dự thảo các văn bản trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

 

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ biên tập đã thảo luận, tiếp thu có chọn lọc các ý kiến đóng góp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Hội nghị lần thứ 23 đối với dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2015-2020; dự thảo Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó tập trung vào các nội dung: một số chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội; những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; mục tiêu phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Các đại biểu cũng đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung dự thảo Báo cáo chính trị, Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội bảo đảm ngắn gọn, cụ thể hơn.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện đánh giá cao những nỗ lực của các thành viên Tổ Biên tập. Tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, đồng chí yêu cầu các thành viên trong Tổ tiếp tục xây dựng dự thảo các văn kiện cần chủ động và đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo nội dung, khẩn trương báo cáo tiến độ để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trước khi xin ý kiến các ban, bộ, ngành Trung ương...

http://www.baothainguyen.org.vn/tin-tuc/xay-dung-dang/tiep-thu-dong-gop-y-kien-vao-du-thao-cac-van-kien-tai-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-lan-thu-xx-272440-46243.html
Các tin khác: