Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

17 thí sinh tham dự Hội thi báo cáo viên giỏi cấp thành phố.
Ngày cập nhật : 22/05/2019 | Lượt xem : 638