Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

86 cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Thái nguyên tham gia khóa Bồi dưỡng nâng cao kỹ...
Ngày cập nhật : 20/10/2018 | Lượt xem : 1148