Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Ban chỉ huy quân sự thành phố hiệp đồng bảo vệ các mục tiêu trọng yếu
Ngày cập nhật : 28/08/2018 | Lượt xem : 939