Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Ban CHQS thành phố Thái Nguyên tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2019.
Ngày cập nhật : 12/12/2019 | Lượt xem : 832