Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bàn giao hơn 1.800 cây Trám giống cho hộ nghèo, cận nghèo xã Phúc Trìu.
Ngày cập nhật : 14/09/2019 | Lượt xem : 886