Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bàn giao mặt bằng sạch để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài - Đoạn nút...
Ngày cập nhật : 28/06/2019 | Lượt xem : 899