Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bàn giao nhà đại đoàn kết cho anh Nguyễn Đức Chuyên
Ngày cập nhật : 06/11/2018 | Lượt xem : 924