Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bàn giao nhà "Mái ấm tình thương" cho gia đình chị Phạm Thị Oanh, phường Cam Giá.
Ngày cập nhật : 11/10/2019 | Lượt xem : 655