Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên làm việc với 10 phường phía Nam, Tây Nam của thành phố.
Ngày cập nhật : 23/05/2023 | Lượt xem : 453