Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bắt giữ đối tượng vận chuyển, buôn bán gần 100kg pháo nổ.
Ngày cập nhật : 24/11/2018 | Lượt xem : 3510