Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bế giảng lớp sơ cấp đào tạo nghề may công nghiệp cho lao động nông thôn.
Ngày cập nhật : 06/12/2019 | Lượt xem : 679