Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên ra quân huấn luyện năm 2019
Ngày cập nhật : 01/03/2019 | Lượt xem : 2998