Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 140 cán bộ phụ nữ cơ sở năm 2019.
Ngày cập nhật : 16/09/2019 | Lượt xem : 847