Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Chương trình văn nghệ kỷ niệm 43 năm ngày hoàn toàn giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Ngày cập nhật : 02/05/2018 | Lượt xem : 1197