Công an thành phố Thái Nguyên: Nỗ lực ngày đêm thực hiện "Chiến dịch" cấp căn cước công dân.
Ngày cập nhật : 23/05/2023 | Lượt xem : 412