Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Công bố ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Quyết Thắng giai đoạn 1946 - 2018.
Ngày cập nhật : 19/03/2020 | Lượt xem : 1081