Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Cử tri phường Trung Thành phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến giao thông, đô thị
Ngày cập nhật : 09/11/2018 | Lượt xem : 370