Cưỡng chế giao nhà và quyền sử dụng đất cho người mua được tài sản bán đấu giá đất.
Ngày cập nhật : 15/06/2022 | Lượt xem : 463