Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án DANKO CITY.
Ngày cập nhật : 30/07/2019 | Lượt xem : 2188