Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Điểm sáng trong phong trào xây dựng xóm nông thôn kiểu mẫu.
Ngày cập nhật : 06/11/2019 | Lượt xem : 540