Điện lực thành phố Thái Nguyên: Ra quân phát quang hành lang lưới điện cao áp.
Ngày cập nhật : 23/05/2023 | Lượt xem : 412