Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Diễn tập phòng thủ phường Tân Thành thành công tốt đẹp.
Ngày cập nhật : 28/10/2016 | Lượt xem : 2261