Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Đối thoại giải đáp thắc mắc về GPMB với 3 hộ gia đình tổ 13, phường Tân Lập.
Ngày cập nhật : 29/04/2020 | Lượt xem : 373