Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Đối thoại giải quyết tồn tại, vướng mắc tại dự án trạm biến áp 220kv xã Thịnh Đức
Ngày cập nhật : 06/10/2018 | Lượt xem : 808