Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Đối thoại giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đối với 3 hộ gia đình thuộc...
Ngày cập nhật : 25/04/2020 | Lượt xem : 362