Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Đối thoại giải quyết vướng mắc về giải phóng mặt bằng của gia đình ông Đoàn Quang Trung, tổ 2,...
Ngày cập nhật : 28/05/2018 | Lượt xem : 891