Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Đối thoại giải quyết vướng mắc về giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Khu dân cư số 1 đường...
Ngày cập nhật : 29/05/2018 | Lượt xem : 685