Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Đối thoại với các hộ dân thuộc dự án cải tạo mở rộng đường Thanh Niên xung phong giai đoạn 1.
Ngày cập nhật : 01/10/2018 | Lượt xem : 884