Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Đối thoại với gia đình ông Tôn Long Minh và gia đình ông Nguyễn Văn Mạnh tổ 2 phường Tân Lập
Ngày cập nhật : 29/05/2018 | Lượt xem : 722