Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Đối thoại với hộ gia đình bà Bàng Khánh Thu và Hoàng Thị Khánh Ly, tổ 15, phường Đồng Quang.
Ngày cập nhật : 21/03/2016 | Lượt xem : 2696