Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Đồng chí Bí thư Thành ủy kiểm tra tiến độ dự án đường Bắc Sơn kéo dài (đường Hồ Núi Cốc).
Ngày cập nhật : 06/07/2018 | Lượt xem : 591