Đồng chí Nguyễn Linh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên.
Ngày cập nhật : 12/08/2022 | Lượt xem : 1330