Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Gần 120 người được phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí
Ngày cập nhật : 18/05/2019 | Lượt xem : 1925