Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

HĐND phường Tân Thịnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp bất thường).
Ngày cập nhật : 24/02/2020 | Lượt xem : 414