Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Hệ thống lưới điện trên đường Bắc Kạn được đánh giá đạt tiêu chuẩn 5s.
Ngày cập nhật : 05/01/2019 | Lượt xem : 843