Hiệp hội du lịch tỉnh Thái Nguyên ra mắt Chi hội ẩm thực và Chi hội lưu trú.
Ngày cập nhật : 15/11/2022 | Lượt xem : 420