Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Hiệu quả sau 1 năm thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn.
Ngày cập nhật : 23/11/2019 | Lượt xem : 564