Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố họp bàn công tác tuyển quân năm 2020.
Ngày cập nhật : 20/09/2019 | Lượt xem : 1121