Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Họp thông qua các phương án về công tác giải phóng mặt bằng Thực hiện dự án Khu dân cư số 1...
Ngày cập nhật : 24/04/2020 | Lượt xem : 395