Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Khắc phục xong ngập úng tại Trường Tiểu học Núi Voi, phường Chùa Hang.
Ngày cập nhật : 12/09/2019 | Lượt xem : 705