Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Khai mạc Huấn luyện lực lượng tự vệ cụm 4 đơn vị năm 2020.
Ngày cập nhật : 13/07/2020 | Lượt xem : 7644