Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Khai mạc Huấn luyện tự vệ cụm 4 đơn vị
Ngày cập nhật : 25/06/2019 | Lượt xem : 3221