Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Khánh thành nhà tình nghĩa và nhà mái ấm tình thương phường Tân Thịnh.
Ngày cập nhật : 15/05/2019 | Lượt xem : 574