Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Khen thưởng 20 tập thể, 15 cá nhân trong thực hiện xây dựng mô hình điểm tự quản ở khu dân cư.
Ngày cập nhật : 28/11/2019 | Lượt xem : 850