Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Khu dân cư 7, phường Tân Long tổ chức Ngày hội đại đoàn kết dân tộc.
Ngày cập nhật : 07/11/2019 | Lượt xem : 560